Wybierz język / Change language:
Polski

A A A kontrast

Dowód rejestracyjny-wymiana z powodu braku miejsca na kolejne wpisy terminów badań technicznych

Dowód rejestracyjny – wymiana z powodu braku miejsca na kolejne wpisy terminów badań technicznych.


I. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:
1.
Wniosek,
2.
Dowód rejestracyjny,
3.
Karta pojazdu, jeżeli była wydana,
4.
Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (oryginał),
5.
Przedstawienie do wglądu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
• zgodnie z art.84 ust.2 pkt 1 lit.d) ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. z 2003r. Nr 124 poz.1152) organ rejestrujący obowiązany jest do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu,
6.
Dowód tożsamości,
7.
Upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika (oryginał).

II. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:

1. Komplet opłat za wymianę dowodu rejestracyjnego – nowe (białe) tablice
rejestracyjne
Opłata komunikacyjna 72,50 zł
Opłata ewidencyjna 1,00 zł


2. Komplet opłat za wymianę dowodu rejestracyjnego – stare (czarne)
tablice rejestracyjne
Opłata komunikacyjna 72,50 zł
Opłata ewidencyjna 1,00 zł


3. Dodatkowa opłata w przypadku działania przez pełnomocnika lub osobę
upoważnioną, opłaty tej nie pobiera się jeżeli pełnomocnictwo
(upoważnienie) udzielone jest małŜonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub
rodzeństwu.
17,00 zł

III. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT:
Dowód wpłaty w kasie lub dokument potwierdzający dokonanie przelewu/wpłaty* na następujące rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu wg. następującego podziału:

1.Opłata komunikacyjna Nr 05811010232003031200010042
2.Opłata ewidencyjna Nr 10811010232003031200010049
3.Opłata skarbowa - konto Urzędu Miasta Oświęcim Nr 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020

 
*UWAGA: W przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy urzędu, termin wykonania musi być na tyle wcześniejszy, aby w dniu czynności wpłata była zaksięgowana na tym rachunku bankowym.

IV. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW:
Bezpośrednio podczas wykonywania usługi.

V. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Wydział Komunikacji i Transportu
Siedziba: ul. Wyspiańskiego 10, 32-610 Oświęcim
Telefon: (033) 844 96 20,21,22,23,24,25
fax. (033) 844 96 29
e-mail: komunikacja@powiat.oswiecim.pl

Godziny obsługi klientów:
poniedziałek,środa,czwartek 7:30–15:00
wtorek 7:30–16:30
piątek 7:30–13:30


Wydział Komunikacji i Transportu
Siedziba: budynek Urzędu Gminy w Kętach.
Telefon (fax) (033) 844 76 50


Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego                             

Ważne

Ważne Procedury związane z komunikacją i transportem Bezpłatna Pomoc Prawna Zadbaj o zdrowie! Ważne

Prezentacja Powiatu

prawo geodezyjne, kartograficzne

Jeździmy razem

Kartka z kalendarza

W galeriach

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób wykorzystujemy ciasteczka.

✔ Akceptuję