Wybierz język / Change language:
Polski

A A A kontrast

Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oświęcimskim

Powiat Oświęcimski realizuje projekt „Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oświęcimskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r.

Cel główny projektu: Wzrost jakości kształcenia w szkołach i przedszkolach powiatu oświęcimskiego poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli i nauczycielek w 30 szkołach i 2 przedszkolach.

Cele szczegółowe projektu:
-> poprawa zdolności planowania i projektowania procesu rozwoju szkół/przedszkoli w powiecie oświęcimskim poprzez podniesienie kompetencji 32 dyrektorów w zakresie procesu diagnozowania potrzeb doskonalenia, budowania i realizacji jego ofert oraz wyciągania wniosków z ewaluacji do 30 czerwca 2015 r.;
-> wsparcie rozwoju 30 szkół i 2 przedszkoli poprzez podniesienie motywacji 544 nauczycielek i 96 nauczycieli do dalszego kształcenia w placówce, wynikające z realizacji ofert doskonalenia w okresie realizacji projektu;
-> wzrost poziomu współpracy i samokształcenia 20 uczestników i 80 uczestniczek sieci działających w ramach projektu do 30 czerwca 2015 r.

Do udziału w projekcie zostały zaproszone następujące szkoły/przedszkola z Powiatu Oświęcimskiego:
1. Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych – Kęty, ul. Żwirki i Wigury 27a, 32-650 Kęty;
2. Gimnazjum Gminne nr 1 im. mjr. Piotra Szewczyka w Rajsku, ul. Edukacyjna 11, 32-600 Oświęcim;
3. Gimnazjum nr 2 im. Marii Bobrzeckiej w Brzeszczach, ul. Lipowa 3, 32-620 Brzeszcze;
4. Gimnazjum w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Graboszycach, Graboszyce 125, 32-640 Zator;
5. Gminne Gimnazjum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu, ul. Jezioro 2, 32-600 Oświęcim;
6. Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu, ul. Olszewskiego 2a, 32-602 Oświęcim;
7. Miejskie Gimnazjum Nr 3 w Oświęcimiu, ul. Ignacego Krasickiego 16, 32-600 Oświęcim;
8. Miejskie Gimnazjum nr 4 – Oświęcim, ul. Wyzwolenia 3, 32-600 Oświęcim;
9. Powiatowy Zespól Nr 2 SOMSiT, ul.Bema 8, 32-602 Oświęcim;
10. Powiatowy Zespól Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu, ul. Obozowa 31, 32-600 Oświęcim.
11. Powiatowy Zespól nr 6 Szkół zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach, ul. Kościuszki 1, 32-620 Brzeszcze;
12. Powiatowy Zespół nr 11 Szkół Ogólnokształcących – Kęty, ul. Wyspiańskiego 2, 32-650 Kęty;
13. Powiatowy Zespół Nr 4 Szkól Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu, ul. Obozowa 39, 32-600 Oświęcim;
14. Publiczna Szkoła Podstawowa w ZSO w Podolszu, ul. Zatorska 37, 32-640 Podolsze;
15. Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego w Witkowicach, ul. Dworska 46, 32-650 Witkowice;
16. Samorządowy Zespół Szkół im. kard. Adama Stefana Sapiehy w Bobrku, ul. Nadwiślańska 9, 32-661 Bobrek;
17. Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie im. Marii Konopnickiej, ul. Szkolna 3, Gorzów 32-660 Chełmek;
18. Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Zatorze, ul. Kongresowa 11, 32-640 Zator.
19. Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Smolicach, Smolice 2, 32-640 Zator;
20. Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Sikorskiego w Nowej Wsi, ul. St. Konarskiego 4, 32-651 Nowa Wieś;
21. Szkoła Podstawowa nr 11 w Oświęcimiu, ul. Słowackiego 2a, 32-600 Oświęcim;
22. Szkoła Podstawowa w Polance Wielkiej, ul. Długa 14, 32-607 Polanka Wielka.
23. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 – Oświęcim, ul. Śniadeckiego 26, 32-600 Oświęcim;
24. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Osieku Przedszkole Publiczne, ul. Główna 123, 32-608 Osiek;
25. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Osieku Szkoła Podstawowa, ul. Główna 123, 32-608 Osiek.
26. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Jawiszowicach Szkoła Podstawowa, ul. Kusocińskiego 1,  32-626 Jawiszowice;
27. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielanach, ul. Łęcka 2, 32-651 Bielany;
28. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Harmężach Szkoła Podstawowa, ul. Borowskiego 30, 32-600 Oświęcim;
29. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witkowicach Gimnazjum w Witkowicach, ul. Beskidzka 98, 32-650 Witkowice;
30. Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Jagiełły 10, 32-600 Oświęcim;
31. ZSP-G w Piotrowicach Gimnazjum nr 2, ul. Andrychowska 222, 32-641 Piotrowice;
32. ZSP-G w Przeciszowie-Podlesiu, Podlesie 92, 32-641 Przeciszów;

Ważne

Ważne Procedury związane z komunikacją i transportem Bezpłatna Pomoc Prawna Zadbaj o zdrowie! Ważne

Prezentacja Powiatu

prawo geodezyjne, kartograficzne

Jeździmy razem

Kartka z kalendarza

W galeriach

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób wykorzystujemy ciasteczka.

✔ Akceptuję